Necrologul SOT

Necrologul Fraţilor Ordinului

Gravură criptată reprezentând-l pe contele Frantz Joseph von Thun (1734-1801). L’Eques ab Aquila Armata al  Ordinului de Strictă Observanţă Templière

Este cvasi-imposibil de a înscrie în acest calendar, numele şi calităţile tuturor Fraţilor Ordinului de la 1751. Ar trebui să luăm în considerare arhivele dispărute în timpul războaielor,  altele uitate sau conservate în fondurile publice şi private, redactate în mai multe limbi.

Ordinul Ilustru al Strictei Observanţe contemporane, întotdeauna în picioare pe bazele sale, trebuia, cel puţin pentru lămurirea fraţilor şi surorilor, dar şi pentru propria memorie, să înceapă această muncă de compilare. Noi dorim ca pe parcursul anilor să fie îmbogăţită şi completată puţin câte puţin, datorită voinţei cercetătorilor.

Noi constatăm deja prin acest necrolog, că Ordinul Templului restabilit şi reînnoit în secolul luminilor, totul plasându-se în contextul epocii, a numărat în rândurile sale, o duzină de Regi şi Prinţi domnitori precum şi toată elita culturală, aristocratică şi militară a Europei continentale. Acest lucru dovedeşte că cel puţin focul viu al vechiului Ordin al Templului atât de nedrept condamnat, chiar sub o formă  schimbată, este totdeauna prezent printre noi de-a lungul secolului.

Cât despre filiaţie, precizăm în treacăt, chiar dacă există fire păstrate, că niciun Ordin nu poate afirma că descinde en linie dreaptă dintr-un Ordin medieval, din pricina vicisitudinilor istoriei şi a evoluţiei societăţii. Şi la fel este pentru papi, imperii, dinastii şi republici. Stricta Observanţă Templieră în Franţa, a fost restaurată în regulile generale în cursul anului 1995.

Sprijinindu-se pe tradiţia în domeniu prin Marea  Lojă Scoţiană de Strictă Observanţă, membrii săi actuali trebuie să facă dovadă de înţelepciune şi de abnegaţie.Prima lor datorie este să se arate demni de sacrificiile strămoşilor. Ei sunt acolo pentru a menţine flacăra cavaleriei templiere. Ei există apoi pentru lupta fără odihnă contra himerelor, nedreptăţilor şi tuturor smintiţilor care o imită fără ruşine, şi se  adjudecă de acolo din motive nedemne.


Filiaţia tradiţională de la restaurarea sa
Marii Maeştri şi şefi ai Ordinului

După sfârşitul templierilor ( Conciliul de la Viena 1312), Casa Stuarţilor Scoţieni, ar fi fost, prin urmare, în posesia ereditară a Marii Stăpâniri a Ordinului Templului.

1312 – 1316 Petrus Amanus – Pierre d’Aumont I

1316 – 1330 Georgius Harris –  Comandor de Caburn et d’Hamton-Court

1330 – 1330 Sylvester de Grumbach –  Ultimul înhumat pe pământurile de Mull

1332 – 1369 Steward I –  a transferat   Ordinul în  1361 la Old-Aberdeen

1370 – 1392 Obrack –  Irlandez

1392 – 1427 Batter –  Scoţian

1428 – 1459 Lindwerth – Irlandez

1460 – 1500 Gilbert – Francez

1500 – 1504 Gloucester –  Englez

1504 – 1538   Aumont II înapoi-fiul cel mic al lui Aumont

1538 – 1589 Aumont III –  fiul precedentului

1589 – 1592 Aumond IV –  fiul precedentului

1593 – 1595 Hawkins –  Scoţian

1595 – 1627 Steward II – Scoţian

1628 – 1659 Gremy Sehettwin, –  Irlandez

1659 – 1679 Eques a Tonitru Steward – Scoţian   El numeşte în 1674 pe Charles  Cavaler de  Lucerne, Eques a Lucerna,  Maestru Provincial  d’Auvergne. (Ales  în 1660 –  1679).

1679 – 1695 Eques ab Equo Nigro – Steward

1695 – 1717 Eques ab Oceano

1717 – 1732 Eques a Leone Aureo

1732 – 1743 Eques ab Union – „Eques a Penna Rubra” Cavaler  de Saint-Georges,  tatăl pretendentului

1743 – 1748 Eques a Sole Aureo Charles-Edouart Stuart, conte de Alban1746 – Eques a Stella Ardente Simon Lord Lovat – Grand Prior al  Ordinului decapitat   în 1746  ca partizan al Stuarţilor.


VII-a Provincie

Baron Rod de Konigsberg ( după contele  de Saint-Germain).   Se spune că faimosul  Rosa-Cruce conte de Saint-Germain,  a fost însărcinat să recruteze  noi membri      pentru   Stricta Observanţă   din rândul nobilimii,  atunci când frecventa   Curţile  Europei. Se citează  o scrisoare adresată  de către    Saint-Germain contelui  Goërtz la Weimar  unde el scrie :” Am promis o vizită  la  Hanau pentru a-l întâlni pe      Landgraf  Karl pentru ca să lucreze cu el la sistemul Strictei Observanţe ,  regenerarea Ordinului Francmasonilor, în spirit aristocratic, lucru de care va interesează atât de mult. „.  Contele  de Saint-Germain  îşi va sfârşi viaţa sa după protectorul său, le prinţul Charles de Hesse Mare Maestru al Strictei Observanţe.  

1751 Eques a Thyme Von Bieberstein –  Mareşal al Imperiului

1751 – 1776 Eques ab Ense Charles de Hund – Baron

1778 – 1781 Eques a Sole Vivicante Charles de Sudermanie,  rege al Suediei

1782 – 1792 Eques a Victoria Ferdinand de Brunswick, Mareşal1792 – 1836 Eques a Leone Resurgente Charles de Hesse, Prinţ.


SOT în  Germania înainte de  1782

Stricta Observanţă a fost reorganizată  după   Conventul  de la  Kohlo de 1772.

Ducele  de Courlande (fiul  electorului de Saxa et  regele Poloniei  Auguste IIII). Eques a Coronis,   a fost numit superior al Ordinului pentru Saxa de Sus.

Ducele  de Mecklembourg-Strelitz  a fost   superior al Ordinului pentru Hanovra       electorală  şi Mecklembourg.

Prinţul  Frédéric-Auguste de Brunswick  a fost numit superior al Ordinului pentru statele prusace

Astfel  23 de prefecturi au fost instalate în statele prusace, Germania, Danemarca, Austria, Boemia şi Elveţia.   


Repartiţia membrilor pe clasele sociale

Ordinul Ilustru al Strictei Observanţe cuprinde în secolul al XVIII-lea în jur de 5000 de fraţi, repartizaţi în cel puţin 200 de Loje şi Capitole pe cuprinsul Europei continentale, dintre care 700 de membri pentru Ordinul Interior al Cavaleriei templului.


Ei  au protejat Ordinul

Împăratul  Frédéric II de Prusia, Împăratul  Joseph, Ţarul,  Regele Suediei.

Ducele de Chartres, Mare Maestru al  G:.O:.D:.F:.,  a fost ales  Protector în 1780 al  logelor  reunite  şi rectificate din  Franţa.Cităm printre alţi membri iluştri : Prinţul -Langrave Charles de Hesse-Cassel, cumnatul regelui Danemarcei,   Prinţul Charles de Mecklembourg-Strelitz, fratele reginei   Angliei, Prinţul  Henri al Prusiei,  frate şi tovarăş de arme al lui  Frédéric II (vizitator al capitolului de la Lyon în 1784),  Ducele Ferdinand de Brunswick, etc…


Ei au fost membri ai Cavaleriei Templului

Doisprezece regi,   Prinţi şi  Duci- domnitori,  cincizeci de Prinţi şi Duci, o sută cinzeci de Marchizi, Conţi, Viconţi, Baroni,  Edili şi Cavaleri, precum şi cinci comandori şi Cavaleri ai Ordinului de Malta.  

Douăzeci şi cinci de Arhiepiscopi, episcopi, Călugări, Priori şi  Abaţi ai Bisericii catolice şi romane, precum şi numeroşi pastori luterani.   

Şaizeci de Mareşali, Generali, Colonei, Locotenenţi colonei şi căpitani : Cincizeci  de Miniştri, Şambelani, Guvernatori, Locotenenţi-Generali, Preşedinţi, Deputaţi, Senatori,  Primari, Consilieri, Secretari Personali ;Treizeci de Avocati, Judecători, Notari, Preşedinţi à mortier ; Douăzeci de Medici şi Chirurgi ; treizeci de Profesori, Muzicieni, şi Compozitori( Mozart), scriitori(Goethe), Pictori,  Tipografi, Librari, Ingineri, cincizeci de  Comercianţi, Negustori şi Bancheri(în special în Franţa, la Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Nancy. Dar şi în Elveţia  la Basel).


Aici încep epitafele Ordinului Ilustru al Strictei Observanţe Templiere din sec al
XVIIIlea – XIXlea – XXlea și XXIlea
Ne rugăm pentru sufletele cavalerilor Templului

Ab  Abiete – de Ziegesar

Ab  Acacia – Prinţul  Louis des Deux-Ponts, Prinţ-Domnitor  de Nassau-Saarbruck

Ab  Acacia – Hugo Matthieu Hoyer, Comisar Superior  cu hrana ( Pentru armata prusacă  )

Ab Adamante – Kiesenwetter, Decanul statelor Principatului de Goerlitz, Consilier de finanţe al Saxei Electorale.  .

Ab Aesculapio – Diethelm Lavater, medic de Zurich et frate al unui celebru    Pasteur.

Ab Aeternitate – Creutznach

Ab Aetique –  Cavaler de Saint-Loebase la Dresda

Ab Ala Aquilae –  Conte Michel Witzay

Ab Alae Florente – Baron de Walters Kirchen

Ab Alba Rubraque Cruce – Marchizul Claude-François Adrien de Lezay-Marnésia,  Cavaler  de Saint-Louis et de Saint Georges

Ab Alis Jean-Marie – du Perret de Lyon

Ab Alteri Certamine –  Substitutul său Marele Maestru 2014-2018

Ab Altari Comte – Carrachioli dei principi de Peltoranello, Visitator-General al Ordinului    Olivetan

Ab Alveari – Wekarlein la Stuttgart

Ab Amarantho – Noirot la Chatons-sur-Saône

Ab Amarantho – Hartmann (Armiger al  Ordinului).

Ab Amiantho – Contele Alexandre de Stroganoff,  Consilier Privat  şi  Şambelan de SM  Împărăteasa Rusiei

Ab Agno – Etienne Vialette d’Aignan,  comerciant la Montauban

Ab Agno – Leyser (Armiger).

Ab Ancra Aurea – Baron von Schmiedurg

Ab Annulo Equestri – Duc-Régnant Adolf Frédéric IV Herzog von Mecklemburg-Strelitz

Ab Angelo – Conte Alexandre de Scorailles la Autun

Ab Apiaro –  Abate Antoine la Nancy

Ab Apolline – Marché, Doctor în drept,  Consilier la Leipzig

Ab Afro – Jean-Jacques Bacon de la Chevalerie, (Socius) de Lyon  Locotenent General, Comandantul trupelor de Saint-Domingue

Ab Aquila – Frédéric von Eckstaedt, Colonel de Dragoni în serviciul ducelui  de Wurtemberg

Ab Aquila – Antoine François Prost de Royer,  Locotenent General de Poliţie la   Lyon

Ab Aquila Alba – Charles Odilon Joseph Guyot, Consilier  al Regelui, Notar la Lyon

Ab Aquila Alba – Charles Von Bruehl – Membru de la Rosa-Cruce   de Aur

Ab Aquila Armata – Contele Franz Joseph von Thun la Viena

Ab Aquila Coronata – de Villanis la Turin, în serviciul   ducelui de Wurtemberg

Ab Aquila Fulgente – Conte Francis Collowarth-Liestein

Ab Aquila Fulva – Johann-August Stark, Pasteur

Ab Aquila lmperiali – Baron von Eyben,  Consilier  Intim şi  Cancelar al ducelui  de Saxa-Meiningen

Ab Aquila Jovis – Prinţul  Maximilien-Joseph, Duc-Palatin des Deux-Ponts, viitor rege de Bavaria

Ab Aquila Nigra – David Martin,  comerciant la Lyon

Ab Aquila Rubra – Baron von Firks Seigneur de Pekten în Courlande

Ab Aquis Salientibus – Schwabe la Viena

Ab Equo Nigro – Steward,  scoţian

Ab Ara Votiva – Poirot la Chatons-Sur-Saône

Ab Arbore Frugifera – Conte de Bosc, Consilier  al electorului  de Saxa

Ab Arca – Căpitan Christian von Hayn, membru de la Rosa- Cruce de Aur

Ab Arec – Antoine Castillon Ainé,  comerciant la Montpellier

Ab Arec – Pylade

Ab Arcu – Baron François-Christian de Durckheim, Trezorier General de la SOT, Consilier Intime al  ducelui de Sàxa-Méningen et Custode al   Pădurilor sale

Ab Arzu Triumphali – Conte de Proesing la Munchen

Ab Armelino – Jean Paganucci,  comerciant la Lyon

Ab Aurifodina – Polveret la Bordeaux

Ab Aurora – Comte de Gyulai la Viena

Ab Astris – Mangin de Neuville tatăl (Socius et Amicus) la Nancy

Ab Atramento – Gaybler la Strasbourg

Ab Ave – Colonel-Baron Frédéric de Durckheim Comandantul  Regimentului Regal-Nassau

Ab Ave Paradisiaca – Marquis Mastrilli Gallo

A Baculo ………..

A Balaena – Authesvrieth la Stuttgart

A Balance – Koepf la Stuttgart

A Basilisco ………..

A Bellicoso – van Roschamph

A Momhyce – Meier, Secretar al Statului Major pentru   Charles de Hesse

A Bombyce – Essoener la Stuttgart

A Bona Spe – van Halm auf Remplin und Neuhaus

A Brachio – Armato Conte de Piana la Turin

A Bracchio Ferreo – Baron de Bruggen

A Busscla – Baron Jean-François Henri de Flaschlanden, Mareşal de Câmp, Deputat  al nobilimii la Colmar

A Caduceo – de Mosheim la Stuttgart

A Calice Sacra – Abbé Carnot la Nuitz

A Campa Aureo – Baron de Holder

A Candela – Kolmann la Viena

A Candore – Keller,  comerciant

A Cancro Aureo – van Jahn, medic la Dresda, profesor et Consilier Intime  al  Minelor   Saxei électorale

A Cane – Amoretti d’Osa, cleric  cu tonsură

A Cane – Finet la Strasbourg

A Cane – Conte Jean-Baptiste Sapeur la Chambery

A Caniculo Argenteo – Loss, Secretar-Intim al  Prinţului Louis

A Capite Galeato – Marquis de Chefdebien la Narbonne Colonel de Chasseurs,  cavaler de Malta

A Capite Nigro – Payen de Montmort la Colmar

A Capricornu – Baron Albert van Sekendorff. Anspach

A Carduo – Jean van Gesdorf, L ocotenentt-Colonel în serviciul  Saxei

A Caryophyllis – Krueger, Consilier la curtea Conţilor  

A Castanea – Guillaume Castaing de la Deveze de Montpellier Consilier la Curtea      de ajutor   din  Languedoc

A Castore – Conte de Gilowski

A Castore – Baron de Bibra

A Castore – Du Caston

A Castro – Cavaler Hyppolite Devine de la Mitature la Chambery

A Cedro – Henri de Brül

A Cedro Libani – Prinţ Langrave Christian de Hesse-Darmstatt

A Ceraso – Waechter, (Baron de) Avocat la Stuttgart

A Certo – Baron de Klinglin Strasbourg

A Cervo …

A Cidonia – Henri van Heiden, Consilier aulic la Francfort-sur-le Main

A Ciconia – Baron de Zylhelgard

A Circulis – Conte François-Henri de Vineux, de Grenoble, Colonel en second  la  regimentul de Monsieur-Infanterie

A Cithara – David la Bordeaux

A Clava – de Guenet

A Clave – Moseder la Strasbourg

A Clave Aurea – Conte Ferdinand de Kulfstein

A Clepsidra – O’Brennan la Strasbourg

A Clibano Nigro – Baron de Bechtolstein, Major Danois

A Cochlea Argentea – August von Goué (Amide Goethe). Asesor la tribunalul aulic de la  Brunswick

A Clypeo – von Fritsch, Ministre d e Stat de Saxa-Weimar

A Cliipeo Fracto – von Hauenschild

A Colibus – Marquis de Moutiers

A Columba – Baron de Salio Soglio

A Columna – Georges Schmidt, (Deplasare ca scoţian    la Începutul  Ordinului)  Ofiţer al regimentului Prinţului Xavier de Saxa

A Columna Aera – Dorse, Procuror la  Conturi la Dijon

A Columna Alba – Baron François Jean-Jacques Grimod de Rivirie, la Lyon

A Columna Argentea – de Villers, Officier în serviciul Prusiei  

A Columna Aurea – Prince héritier de Hohenzollern-Hechingen (Socius).

A Columna Aurea Coronata – Comandor al  capitolului templier de la Riga

A Columna Rubra – Ignace de Vigné, burghez la Turin

A Commerciis – Ehrmann,  Şef de birou al Vămilor

A Concha – Hodiska la Munchen

A Conchylio – Barennes de Bordeaux

A Concordia – Antoine Willermoz le jeune, comerciant la Lyon

A Concordia – Jean de Passavant-Passenburg

A Corde Tiemann – von Berend Saxe

A Corde – d’Hame la Nancy

A Corde – Bourcard,   încasator al veniturile ecleziastice. La  Basel

A Corde Flagrante – Conte Morawiski la Munchen

A Cornu Copiae – Heigelin, bancher la Napoli

A Corona Murica – Baron-Adjudant-General suedez von Toll

A Corona Rubra – Dartus

A Corona Spicea – Goehler

A Corona Vindicata –  Regele Suediei

A Coronis – Prinţ Charles de Saxa, Duce de Courlande Frate  al lui Hospodar de Moravie, Constantin A Corvo Coronato Prinţ Alexandre Murusi de Mavrocordato, cel care dorea să ridice o armată de cincizeci de mii de valahi pentru a recuceri vechile bunuri ale Templierilor. 

A Craticula – Laurent la Strasbourg

A Cruce Alba – Conte Vincent Kolowrat

A Cruce Alba – Marquis Jean-Pierre Guillaume de Savaron, la Lyon

A Cruce Archiepiscopali – Prinţ Brigido, Arhiepiscop  de Laibach (Primit în  1791 la  SOT în prefectura de la Praga)

A Cruce Argentea – Conte Gamba de la Pérouse la Vérona, Baron du Saint-Empire

A Cruce Armata – Baron de Lestwitz la Brunswick. Membre de la Rosa+Cruce de Aur

A Cruce Aurea – Doctor Séraphin Günther, Pasteur CT

A Cruce Cerulea – Hyacinthe de la Henrière, Locotenent-Colonel la Metz

A Cruce Coronata – Călugăr von Zobel

A Cruce Hierosolymitana – Duce Charles de Hesse-Darmstadt

A Cruce Nigra – Baron de Saint-Clair

A Cruce Rubra – de Sayve, Comandor  al Ordinului  de Malta la Grenoble

A Cruce Santa – Jean Laurent Blessig, Pastor luteran

A Cruce Armato – von Lestwitz

A Clave- Mosseder la Strasbourg

A Clave Aurea – Conte Ferdinand de Kulfstein

A Clibano Nigro – Baron de Bechtolsstein, Maior Danez

A Cubo Aureo – Baron de Waldenfels, 1er Cleric  la Camera Imperială de Wetzlar

A Cupresso – Conte von Hardenbverg-Reventglau

A Cuspide Aureo – Marquis Esmonin de Dampierre,  vechi preşedinte de Mortier al  Parlementului  de la Dijon A Cygno Gau de Vosges la  Strasbourg

A Cygne Triumphante – Baron Adolf von Knigge, Gentilhomme et baron d’Empire (Organizator  după aceea al Iluminaţilor de Bavaria).

A Cymba von Koentingstahl

A Dome – Michel Giesendoerfer la Bâle

A Dome Rubra – Brunet de Maison Rouge à Châlons-sur-Saône

A Dracone – de La Ville, la Turin

A Dracone – Baron de Mullenheim

A Duabus Aquilis – Marquis Charles Falette de Batol, la Turin

A Duabus Destris – Baron de Joursauvault, la Beaune

A Duabus Pennis – Gerler la Praga

Ab Elephante – Baron von Seckendorf

Ab Elephante – de Muschin Pouschkin, Ministrul  de Rusiei la  Hamburg

Ab Ense – Baron Karl Gotthelf von Hund und Alten-grotkau,  Născut la  Manua  11/09/1722 + la Meiningen 08/11/1776  Locuieşte la  Kitlitz şi Undwurde. Înhumat  aproape de altarul Bisericii  St-Kilian de Mellrichstadt. Senior hereditar de Lipse ( -Lu iacia  de Sus), de Manna (Manua), Rauten (Reuten), Liska (Lieszke), Merzdorff, Beewalde (Beerwalden), Consilier  de Stat , Şambelan şi Consilier Intim al regelui Poloniei    Auguste III şi al Electorului  de Saxa. Cavaler al Ordinului      Sfânta  Ana  de Rusia.

Ab Equo Bellicoso – Henri von Rosskampf, la Stuttgart,  Primar de Heilbronn

Ab Euro – Conte de Bourquoi la Viena

Ab Eremo – Jean-Baptiste Willermoz,  negustor de ţesături la Lyon

Ab Esculapio -Docteur Lavater la Zurich

A Face – de Franck fils la Strasbourg

A Face – von Heer

A Falce – Eugène Théodore Hippel, Director de  Poliţie la Koenigsberg

A Falce Aurea – Prinţ Léopold,  tânărul fiu al Prinţului –Domnitor    de la  Brunswick.

A Falce Saturni – Christian-Daniel de Meyer, Maior în Serviciul  Rusiei, Strasbourg

A Falcone – don Diego Naselli dei Principi de Aragone Colonel  al Armatelor Regelui de Napoli.  

A Falcone – Docteur Voigt, Senator la Dresda

A Falcone Alba – Duce de Saxa-Gotha

A Fascia – Jean-Pierre Louis de Beyerlé, Consilier Avocat la Parlementul de la   Nancy

A Fascibus – Doctorr Pierre-Jacques Willermoz la Lyon

A Fascibus – Wilhem la Bouxvillers

A Favo Abbé – Blanchet la Autun

A Favo – Santher la Colmar

A Fele – von Hohenthal

A Ferro – Férand, Gentilhomme la Montpellier

A Fide – Maior-General von Miltits, confident al  ducelui  Albert-Casimir de Saxa-Teschen

A Firnamento – d’Astruc, la Montpellier Consilier-Maestru al Curţii  de Conturi  şi de Ajutor şi  Finanţelor din Languedoc

A Fide Alba – Conte Oxenstierna la  Vienna

A Flamma – Baron de Lidmann

A Flamma – Baron de Landsperg la Strasbourg, Inspector-General Comandant al     pieţelor şi Redutelor   Rinului

A Flore – de Colenet la Nancy

A Flore Sancti Joannis – Philippe Merian la Bâle

A Flore Turcico – Locotenent -Colonel de Geniu Schneller, Profesor de artă Militară

A Floribus – Conte Joseph de Maistre de Chambéry, Avocat General Ministru plenipotentiar de Sardaigne în Rusia

A Floribus Aureis – Marquis del Monte di Sarbello

A Fonte Argentea – von Eckartsberg. Membru  Rosa+Cruce de Aur

A Fonte Irriguo – Ernest von Kortum

A Flumine – Jean de Turckheim  cel Bătrân, membru Al Consiliului de Oraş de la      Strasbourg

A Franconia von Tanner

A Freno – Frédéric-Guillaume II, Rege al Prusiei (24/01/1712-16/08/1786). Descendent de la  Maria Stuart. Membru Rosa+Cruce de Aur  

A Galea Coronata – Prinţ Charles de Meklembourg-Strelitz, ( frate al reginei Angliei)

A Gallo – Grimon la Strasbourg

A Gallo Vigilante – Lyunberg, profesor la Kiel

A Garba – Gherardi la Viena

A Garba – de Raimond,  Maestru de Poştă la  Besançon

Ab Gedera – Baron de Lidmann la Munchen

A Gesto – Colonel-Baron de Klingglin,  Régimentul de  Vânători de Cavalerie

A Gladio Ilungarico – Conte Paul Szapary la Viena

A Gladio Ancipito – Conte Aloys de Brülh la Varşovia. Membru Rosa-Cruce de Aur    Mare Maestru de Artilerie al regatului PolonieiGrand  

A Globis – Boissier la Turin

A Globo Alato – von Luhe la Praga

A Globo Eburneo – Joseph Pepe,  preot  secular, profesor de mathe la Napoli

A Globo Stellato – Pierre Cogella,  Pictor ordinar al SM Rege al Suediei  

A Globo Tormentario – Colonel François d’Angély, în  Serviciul  Rusiei

A Gloria – SAR  Ducele d’Ostrogothie, Prinţ   moştenitor  de Hesse-Darmstadt (Frate cadet  al regelui Gustave III de Suedia).

A Grue – Căpitan Christian Niclaus von Schroëder, în serviciul  Rusiei (şi cavaler la   Rövershagen

A Grue – Joachim Heinrich von Schroëder, – fratele Căpitanului    (Consilier de Justiţie la Mecklenburg)  

A Grypho – von Bischofswerder. Membru Membru Rosa-Cruce de Aur (Ministru de Război al regelui Frédéric-Guillaume II de Prusia)

A Grypho – Marquis de Parelle

A Grypho II – Baron Banffy

A Gryphone Alato – Călugăr-Conte Henri de Gordon,  al bisericii de la Lyon

Ab Hedera – Rodolphe Saltzman, avocat la Strasbourg, mistic alsacian (Consilier de  legaţie Saxa-Cobourg Meningen)

Ab Heliotropio – Hombourg, Comandor la Strasbourg

Ab Hercule – Vendick la Bordeaux

Ab Hericano – Ricci

A Hierophanes – Bergier de Tinan

Ab Hespero – Louis de Margnolas la Lyon (socius et amicus)

Ab Horologio – Conte de Thurn la Viena, Consilier al ducelui Albert

Ab Hyrundine – Barbier de Tinan

Ab Hyrundine – Cavaler Boccapianola, Avocat al regelui.

A Hippopotamo – von Bôhnen

Ab Iberia – Comte Velasco del Pico la Praga

Ab Igne- Feyerleiar la Stuttgart

Ab Intacto Fulmine Laureo – Conte Charles de Salm-Reiffescheit

Ab Intrepiditate – Henri XV de Reus (primit la SOT en 1791  la Prefectura de  la Praga)

Ab Iride – Prinţ Frédéric de Hesse-Darmstatt, Colonel Comandant  Régimentul    Regal-Hesse

Ab Iride – Reicberg,  comerciant la Viena.

A Janua – de La Porte la Bordeaux

A Ianua Clausa – de Vetslar

A Jugo – Louis Boyer de Rouquet la Lyon

A Lancea Coronata – de Taubenheim la Stuttgart

A Lapide – Meuder, m edic al electorului de Saxa  

A Lapide Cubico – de Baedecker la Viena

A Lapide Nigro – von Zinnendorf, Chirurg  militar.  El va crea propriul său sistem.

A Lapide Rubro – Comandor de Creutznach

A Latere – Vicaral capitolului   Eydendorp

A Laurea Conte Basselet de la Rosée, Procuror d’Halsberg (Şambelan al electorului   de  Bavaria 

A Lauro – Conte de Salm Reifforscheid la Viena

A …….. Conte Lazaro de Napoli

A Leone – Dominique

A Leone Alato – Landremont la Nancy

A Leone Alato – Marc Revoire, bourghez la Chambéry

A Leone Aureo – Prinţ Frédérick-Auguste de Brunswick, fiu al ducelui    Domnitor  ( General în serviciul Prusiei)

A Leone Coronato – Conte Barbier de Lescouet,  călugăr et  decanul bisericii  din Lyon

A Leone Coronato – Prinţ-Louis-Georges – Charles de Hesse-Darmstadt

A Leone Magno – Johnson

A Leone Dormiente – Colonel-Conte Loewenhaumpt, (Comandant adjunct   Regimentul   Regal de Alsacia 

A Leone Insurgente – Baron von Wegesack

A Leone Quiescente – Prinţ Georges de Mecklembourg-Strelitz

A Leone Resurgente – Prinţ Landgrave Charles de Hesse-Cassel, Mareşal de Câmp de Luptă al  armatei daneze, Guvernator la Schleswig-Holstein,  cumnatul regelui,  Danemarcei

A Leone Rubro – Lieutenant-Colonel Von Schoenberg (deplasare  în scoţian) (Regiment de infanterie Xavier de Saxa).

A Leone Stellato – Hiéronymus Von Raven, cadet

A Leone Stenuo – Chevalier Polycarpe de Rachais

A Leone de Tribu Sancta – Baron Leyonhufvud,  vechi mareşal  Reichstag

A ………. Conte Léoni de Napoli

A Leone Viridi – Georges

A Leopardo – Conte de Bünau la Viena

A Libra – Queffem la Colmar

A Lilio Convallium – Christophe Bode, profesor de musică,  tipograf protestant

A Lilio Aureo – Cavaler  de Klinglin la Strasbourg

A Lilio Aureo – Abate Augustus la Torque

A Lilio Aureo – Marquis de Brèmes la Valencia

A Lilio Aureo – Baron Jacob a Serto

A Lilio Rubro – von Weyhers la Rothenberg

A Liliis – Taffard de Saint-Bonnet

A Lorica Ferrea – Locotenent-Colonel Charles du Bousquet,  în serviciul Poloniei

A Lucerna – Bouchotte la Strasbourg

A Lucerna – Charles, cavaler de   Lucerna

A Lumine – Guillaume de Castellas de Nussargues

A Luna – Serge

A Luna Argentea – Baron de Wurmser la Strasbourg

A Lutra – Antoine Ott la Basel

A Lynce – Von Lynker,  Preşedinte al Consistoriului de la  Weimar

A Lyra – Von Hymnen. Membru   Rosa+Cruce  de Aur   din vechiul sistem

A Magnete – Diez la Stuttgart

A Malleo –  Călugăr-Conte Jean – Antoine de Castellas,  Decan al bisericii din Lyon

A Malleo –  Abate  Jean de Cutty la Lyon

A Malleo Aureo – Jacob-Karl Schmidt,  Ofiţer al Regimentului  Prinţ Xavier de Saxa

A Malleo Aureo – L ocotenent-Colonel Sulpice von Both ( în serviciul Ducelui  de Mecklembourg-Schwerin)

A Manu – Jean-Paul Braun cel Bătrân, comerciant la Lyon

A Manu Armata Baron von Tuerck

A Margarita – Théodose von Raven, Senior de Nossentin, Sparow, Mecklembourg (Prior Clerical)

A Marte – von Bauwingshausen la Stuttgart

A………. don Mariano d’Otrante, Şambelan al Regelui

A Mergite – von Rhets, Consilier aulic, Brunswick

A Merula – Piosaque di Nori la Turin

A Metallis – Christian Derlinger la Stuttgart

A Metallis – von Trabra

A Molimento – Margrave Charles Alexandre d’Anspach-Bayreuth

A Monasteriis – von Muster la Meiningen

A Monte Alto – Pierre Paul Alexandre de Monspey, cavaler  de Malta la Lyon

A Monte Santo – Conte Christian Henri Charles von Haugwitz, Preşedinte des Elais Provinciale din  Silezia ,

Ambasador la Viena şi Ministru  de Stat la   Berlin

A Monte Stellato – Abraham Bernard,  Maestru de limbă la Dresda, ( traducător  al ritualurilor franceze)

A Montibus Aureis – Baron Sigfried Samson de Landsberg la Strasbourg

A Mystagogo – Daniel Ulmann, Cons ilier de Regenţă (şi Mare  Edil  de Lahr în Brisgau).

A Nave – van Teylingen,  Ţătile de Jos

A Navibus Aureis – Turckheim cadet, la Strasbourg

A Navibus – Bernard de Turckheim  zis cel tânăr,  comerciant la Strasbourg

A Neptuno – Marquis Lumière de Pouye, Avocat la Parlementul de Bordeaux

A Nicotinia – Muller, comerciant

A Novem Stellis – van Der Mey, Secretar  al Cancelariei ( al Prinţului Guvernator h ereditar de Olanda)

A Nuce – Baron de Leuwenstierna, Socius et Armiger (Gentilom  al Curţii Daneze Danoise)

A Nucleo – Baron Ralzamaussen la Bouxvillers

Ab Oliva – Conte de Seinsheim  Munchen

Ab Obedientia – van Stein la Rothenberg

Ab Omo – van Dittfurth,  Asesor la Camera  Imperială la Wetzlar

Ab Oceano – de Delsin la Turin

Ab Oleo – de la Chausse  cel tânăr la Strasbourg

Ab Ove – Percelat la Strasbourg

A Pallia – Joseph Fabry, négociant à Strasbourg

A Pallia Purpureo – Prinţ Charles de Mecklembourg-Strelitz, Guvernator de Hanovra Locotenent-Genéral  al Marii Britanii  (Socius et Amicus) Membru  al  Lojei la Binefacere apoi  la   Adevărata  Concordie la Viena, Mozart  i-a dedicat la  17 Novembre 1785,  precum şi  Contelui Franz Esterhazy,  la  Loja  Speranţei   Încoronate,  oda zisă funebră  scrisă în iulie al aceluiaşi an.   (K477/479a).

A Palma – N… d’Halsberg

A Paradisiaca – Marquis Marzsio Mastrilly de Gallo, (Căpitan-Gentilome al  Camerei de SM Sarde

A Parelio – Boullé la Bordeaux

A Pavane – Baron Eugène van Prangen, (Căpitan la  au Regimentul de la Moscova  -Carabinieri)

A Pedo – Jean Bischoff la Bâle

A Pegaso – Locotenet-Colonel Pracht,  în serviciu de Saxa

A Pelicano – Căpitan Cardona, la Regimentul Macedonia

A Pelicano – Antoine-Louis Sabot de Pizay  fiul la  Lyon

A Pelicano – Christophe Keyser, compozitor virtuoz la clavecin (et companion  de studii  al lui  Goethe la Zurich).

A Penna – Straub la Strasbourg

A Perpendiculo – Joseph Munck, Consilier de Colmar

A Persico – Chevalier Gauriette d’Argueuvre

A Petra Vivente – Saum, Notar la Strasbourg

A Pharo – Seubert la Stuttgart

A Phoenice Baron de Montfort,  Cavaler de SAR  Duce de Chablais

A Pilastro – van Rheden, Căpitan   Minelor, Ducatul de la  Hanovra

A Pino – Conte de Lutzelbourg,  Maestru  de  Câmp de Luptă la Strasbourg

A Pino Virente – Docteur van Exter la Hambourg. Membru   Rosa+Cruce de Aur

A Piscibus – de la Grange Neuve la Bordeaux

A Pixide – Joseph Wattier de Zéville la Nancy

A Plagula – Decker,  Tipograful   Curţii. Membru Rosa-Cruce de Aur  

A Planitie – Sorbier de Jaure la Bordeaux

A Pomo Aureo – Conte Desseri la Turin

A Pomo Imperiali – Prinţ de Nassau-Saarbruck-Usingen

A ….. …….. Portico de Modène

A Pente – Joseph Barthelemy,  Comerciant la Lyon

A Porta – Kuhn, commerçant la Bordeaux (Armiger)

A Porta Optato – Duce Ereditar de Havré et Croy, Joseph-Anne Maximilien, Prinţ al Imperiului cel Sfânt  ,  Mare de Spania, de le`e Classe,  castelan ereditar de Mons în Hainaut, Guvernator de Sélestat, Brigadier  al Armatelor Regelui, proprietar  al  Regimentului de Flandra-Infanterie la Paris.

A Prolo – Scyffer la Stuttgart

A Pulvillo – de Mauduit la Nancy

A Pulvinari Rubro – Duce- Domnitor de Brunswick A Puteo Prinţ Alphonso del Pozzo, Căpitan, Locotenent, cavaler al Prinţului de Piémont Pufendrof, Consilier Imperial (Socius et Armiger).

A Pyramide – Antoine le Seurre, Avocat et  vechi   magistrat de Autan.

A Pyramide – Alex

A Quadrants – Conte d’Aversberg

A Quadrants – Duce de Revetera di Salandra, Colonel et Şambelan de SM Sarde

A Quadrato Colorato – Marquis Adalbert Pallavicini de Frabouse,  Locotenent de Poliţie lac Turin

A Quator Palis – Jacques Millanois,  Primul Avocat al Regelui  la  Sénéchaussée(instanţe) de Lyon

A Quercu Baron de Rossillon la Strasbourg

A Rhinocerote – N… Sous-Prior de Creutznach

A Rosa Alba – Skoelen

A Rosa Nascenti – Léonard Gay fils, comerciant la Lyon

A Rosa Rubra – Meuler, Avocat la Strasbourg

A Rosis – Dunieuville, Commandant du Fort Louis à Strasbourg

A Rosis – Batsch, Avocat

A Rostro – Falke, Primar  de Hanovra

A Rupe – André Faure, Avocat  Parlementul de la Grenoble

A Rupe Alba Coronata – Conte Moszinsi,  Mare Purtător de -étendard  al Coroanei de Polonia

A Rune Vetusta – Duce Gaetano Montalto de Fragnito, (Gentilome  al Camerei  de YMSarde)

A Rupi Capra – Marquis Alexandre Valpergue de Mazin d’Albaret (Căpitan la Regimentul Piémont-Cavalerie la Turin)

A Ruta – Benno von Geynitz, Asesor  la Colegiul des Mines de la Brunswick (la Dresda, et Şambelan  La Curtea Conţilor).

A Sagitta – Abbé de Cessiat, Sub-Prior Ecleziastic

A Sagitta – Conte di Marulli, Comandor  al Ordinului  de Malta la Napoli

A Salina – von Voigt, Consilier de légation de Duché

A Salanandro – Ruoss la Stuttgart

A Sancta Cruce – Edouard A Samento Gross la Stuttgart

A Scala Aurea – Marchiz Joseph César Philibert de la Sallun et de la Serraz, Chambéry

A Scarabeo Dominique – von Schroeter, Locotenent al Dragonilor

A Scarabeo Eustache

A Scarabco – Heinrich Léopold von Schrôder Căpitan de Dragoni

A Sceptro – Hoffmann la Stuttgart

A Sciuro – Kaufmann la Stuttgart

A Scorpions Rubro – Gemesius la Bâle ,

A Sede Curuli – Doettinger la Stuttgart

A Septem Sagittis – Langrave, Prinţ Fréderic de Hesse-Cassel

A Septem Stellis – Aubert Berendt, Secretar  al Camerei de Comerţ

A Serenus – Vicaire du Brésil

A Serpente – Docteur Sébastien Giraud la Turin

A Serpente – von Gersdorf

A Serpente Curvata – Pierre Burkhardt la Bâle

A Serpentibus – Pierre du Bois, Ministru  la Haye al Electorului   de Saxa

A Sepulchro – von Wurmb, Ministru de Stat. Membru de la Rose-Cruce de Aur

A Serra – Comte de Spauer la Wetslar

A Serto – Baron Jacques de Klinglin, Mareşal de Camp (Armate ale  Regelui  la  Strasbourg)

A Sigillo – Zengser la Munchen

A Sole – Baron van Botzelaer, Pays-Bas

A Sole Caeruleo – Gay  Tatăl, la Lyon

A Sole Obscurato – Naselli, Colonel al  Regimentului d’Agrigente

A Sole Aureo – Charles-Edouard Stuart ? ou Georges Guillaume

A Sole Vivificante – Duce de Sudermanie, frate  junior al lui  Gustave III. Regent, apoi a domnit sub numele de Charles XIII de Suedia (1809-1818) Maestru  Provincial  SOT.

A Solibus – C avaler  Gaspard de Savaron,Vechi  Colonel de Artilerie ; Lyon.

A Solsticio – Steuglin la Stuttgart

A Sphaera – von Eckstaedt. Membru   Ros-Cruce de Aur

A Sphinge Radiata – Athanase von Raven cadet

A Spica Aurea – Baron Auguste von Weder, Maior  într-un  Regiment Unguresc (Hund  l-a trimis pentru a implanta   Stricta Observanţă în Franţa)

A Spina –  Locotenent -Colonel Christian Friedrich Kessler von Sprengeisen ( în serviciul de Saxa-Meiningen)

A Statua Memnonis – Matha la Strasbourg

A Stella – Potier de Roynan la Nancy

A Stella – Chanoine-Comte Ferdinand Bernard de Ruly, de la biserica din   Lyon

A Stella – Wilhelm Mylius, Locotenent  de Geniu

A Stella Ardente – Simon lord Lowat, partisan  al Pretendentului Stuart

A Stella Immaculata – von Blommmenfeldt

A Stella Fixa – Charles Jacobi, Secrétaire du Baron de Hund

A Stella Matutina – Lueder

A Stella Polaria – Prinţ Jean-Népomucène de Poninski, Varşovia

A Stipite Ferrea – Baron de Flachslanden  cel Bătrân  la Strasbourg

A Stapiis, – Marquis Jean-Amédée de Valpergue de Mazin et de Caluze (Căpitan în serviciul  Sardiniei)

A Struthione – Christian Schubart, senior  de Kleefeld, Comisair  cu aprovizionarea  (Autor   al planului economic de la SOT)

A Sycorrioro – Bernard Noelting

A Tabulata Designatoria ou A Thyme – Wilhelm Marschall von Biberstein, ( Cavaler Teuton,  Mareşal hereditar de Thuringia)

A Talpa – von Postel la Meningen

A garda von Theden,  Chirurg şef al Armatei Prusace, Rosa-Cruce de Aur  

A Tauro Albo – de Torri, L ocotenet-Colonel  în serviciul ducelui  de Modena (şi Ministru la Modena)

A Tauro Rubro – Baron de Plessen, Trimis Extraordinar al Regelui Danemarcei   

A Tela – von Herzog la Viena

A Telescopio – d’Elvert la Praga

A Telescopio – Comte Valignani di Miglianico,  cavaler al Ordinului  de Malta la Napoli  

A Templo – Prinţ- Episcop  de Chrimsée la Halsberg

A Templo – Saint-Martin la Strasbourg

A Templo – Aperto von Canitz

A Testitudine – Kern la Bouxvillers

A Testitudine Nigra – Prefect   SOT de Praga

A Testitudine Viridi – Conte Kiningl

A Thuribulo – Abate Joseph de Martigny, Decan al Colegialei    din  Saint-Pierre ( în vechiul  Strasbourg)

A Tibia – Muller, Avocat General la Colmar

A Tilia – Căpitan-Baron von Smiedburg, Comandant  de fortăreaţă  la Viena

A Tigride Insurgente – de Posadowsky Ministru  de Stat de Prusia

A Tonitra – Steward  scoţian

A Torpedine – von Roepert. Membru   Rosa-Cruce de Aur  din vechiul sistem
Trabe Aurea – von Rhez, Major-Général du Duc de Brunswick

A Trabibus – Henri Belz la Lyon

A Trabibus Albis – Baron de Bechtolsstein, Consilier aulic de Gotha

A Tribus Angulis – Pierre-Marie Bruyzet fiul, Imprimeur la Lyon

A Tribus Castellis – de Viedesel la Stuttgart

A Tribus Columnis – Marisien la Nancy

A Tribus Columnis – von Pénavaire, Director de  Al Regiei Prusace a Tabacurilor  

A Tribus Coronis –  regele Suediei Gustave III

A Tribus Globis – Jean Marie Bruyzet fiul, tipograf   librar la Lyon

A Tribus Globis – Périsse la Lyon

A Tribus Larvis – Yvon Giroud, Grefier Şef  al Administraţiei din Graisivaudan, Grenoble

A Tribus Lunis – Jean-André Périsse-Duluc, tipograf librar la Lyon

A Tribus Oculis – Cavaler Léonard Joseph Prunelle de Lière la Grenoble

A Tribus Stellis – Conte di Pampara, Mareşal cu Cazarea, gardă du a regelui de Sardinia                               =    

A Tribus Stellis – Teichmaier

A Tribus Stellis Coronati – Due Albert-Casimir de Saxe-Teschen

A Tribus Uvis – Adolph von Koeppen, Colonel Danez

A Tribus Zonis – Capitaine Scarampi de Courtemille, (la Regimentul de Gardă-Infanterie la Turin)

A Trifolié Pratz la Strasbourg

A Trifolié Spielmann, Grefier  Şef la Micul Senat  

A Tuba – Hartman la Stuttgart

A Tuba Venatoris – Bourcard, Receveur des revenus ecclésiastiques à Corde

A Tubo – Behrmann

A Tumba Sancta – Baron Héribert von Alberg, Munchen

A Turre – Baron Buirette von Oelefeld

A Turre Marquis du Ménil, Colonel de Cavalerie

A Turre Aurea – Bernay ( Marquis Gabriel de)

A Turri Alba – Henri Lambert de Lissieux, Senior de Lissieux, Monfort ( şi alte locuri la Lyon)

A Turribus Albis – Bechtholdheim (de) Consilier intim de Saxa-Weimar

A Turri Aurea – Comte Gabriel Asinari de Bernez, Majordom (al regelui  de Sardinia, Turin)

A Turris – Alexandre Green, Englez

A Thymalo – Conte von Marschall, Şambelan al Ducelui  de Brunswick

A Toga – Abbé Gérard, Consilier Cleric la Colmar

A Torque – Abbé Auguste de Klinglin, Prior Eclesiastic, (Chanoine de Neuviller)

A Tormento – de Marin, Ofiţer de Artilerie

A Tormento Aureo –  Locotenent Clémens de Lemberg

A Torpedine – von Roepert

Ab Unicornu – Bernard de Montessus, Vicar-General al Diocezei de Montpellier

Ab Unione – Mangin fiul la  Nancy

Ab Ungue Leonis – Felice Livy, Avocat la Napoli

Ab Urna – Frédéric Schwartz,  Şambelan secret la Brunswick

Ab Urtica – Jeanisch, Doctor în medecină

Ab Uva – Gloechter la Stuttgart

A Valli Clausa – de Serre, Officier d’Artillerie

A Vellern Aureo – Prinţ de Saxa-Hilbourghausen

A Venatione – Sellonf, négociant (de Saint-Gall, Elveţia) la Lyon

A Vexille André Antoine Andras, comerciant la Lyon

A Victoria – Duce Ferdinand de Brunswick (1721-1792) Braunschweig, Lueneburg, Wolfenbuettel, succesor al  Baronului  de Hund în fruntea lojelor scoţiene ale  Strictei Observanţe.

A Vinea – Després la Phalsbourg

A Vindice Toxico – von Lienau, comerciant la Hambourg

A Vomere – Théophile Bauer la Stuttgart

A Vulpe – von Witzleben, Maestrul Pădurilor al Ducatului de Saxa- Weimar  

A Zelo Flagrante – Duce- Domnitor  de Saxa-Meiningen

Armigeri

A Amarantho – Hartmann

Ab Agno – Leyser

A Caritate Chrétien – Straub, Sacristain la Lyon

A Cathedra – Bertrand Manin, Secretare al Caapitolului  de la Catedrala din Lyon

A Furno Probatorio ……………

A Globo Stellato – Pierre Cogell, Artist Pictor la  Lyon

A Mercurio Currente …………….

Ab Oriente – Claude François Regad, Grefier  jurat la Lyon  

A Porta – Kuhn, Négociant la Bordeaux

A Solea Ferrea …………….

Fratres servientes

A Constantia – Jean Brigué la Lyon

A Fidelitate – Louis Billières à Lyon

A Gravitate – Louis Germain la Lyon

Alţi cavaleri ai templului, numele în ordine, necunoscuţi
Sau membri ai Ordinului Strictei Observanţe


André Lindner, Predicator al Curţii şi Profesor de Poezie  

Baron de la Queue la Strasbourg

Baron Friedrich von Vegesack, de Hambourg, (vechi Căpitan al Regimentului     Orange-Nassau, în serviciul   Olandei)  Primit în  1749 în Franţa în Ordinul Templierilor de către René François André Conte  T urnului din   Pin, brigadier al Armatelor   Regelui, Venerabil al Lojei Militare a  Regimentului  Bourbon-Infanterie. Alţi masoni fac parte din regimentul Condé Infanterie.

Baron von Fries

Baron von Gleichen

Bernard Friedrich de Turkheim , Bancher la Strasbourg

Capitaine Alex von Korf

Carl Heinrich Ludwig Jacobi secretar al Ordinului   

Cavaler  de la Serre la Strasbourg

Collenet, Avocat Général au Parlement de Nancy

Comte Brase, Guvernator  de Novgorod

Comte du Bosc la Nancy

Comte von Falkenstein-Lewenhaupt, Căpitan de Cavalerie

Courvoisier, Profesor în  dreptla  Universitate , Chambéry

D’Hame, Consilier, Maestru    de Conturi  la Nancy

De Bouligney de Ranzevelle, Consilier la Parlement la Chambéry

De Manessy, Avocat la Parlement la Nancy

De Maud’Huy, Avocat General  al camerei  la Nancy

De Montverdun la Lyon

De Toussainct, Baron  al Imperiului Sfânt, Consilier al  Finanţelor

De Verchamp,  Călugăr la Chambéry

Docteur Boyer de Rouquet la Lyon

Du Bousquet, Inginer  al regelui  la Montpellier

Garat la Bordeaux

George de Rosskampf Gillet, Procuror General    Călugări  regulari din Nancy (Socius)

Héphaste von Osten-Sacken

Hugon,  Călugăr la Chambéry

Jadelot, Avocat la Parlament

Jean Honoré Jeaume de la Valette, vechi Căpitan la Chambery

Jean-Baptiste Dieudonné Boulard, Avocat la Paris

Jean-Pierre Molière, Director de  tipografie la Lyon (Armiger)

Johann Georges Schwarz, Profesor de filosophie

Joseph Bernard des Maisons, medic la  Chambéry

Joseph Daquin,  medic la   Chambery Conte Franz Esterhazy de Viena

Knigge

Cleric de Landremont, Căpitan de Dragoni

Léon von Korf

Marchizi   şi Cavaleri de Fléchin,  trei,  ofiţeri  Régimentul Regelui-Infanterie Ferbos la Bordeaux

Lescot. Avocat la Parlement la Chambéry

Locotenent-Colonel von Lothmann la Vienne

Ligarde, Senior  de l’Espinassat la Bordeaux

Louis, Prinţ- Domnitor de Waldeck

Maior-General Baltine – Sankt-Petersburg

Marizien, Avocat la Parlamentul de Nancy

Marquis d’Hur la Strasbourg

Marquis d’Ivry la Strasbourg

Marquis de Chastellier du Mesnil la Strasbourg

Marquis le Balivières, Căpitan  la Regimentul regelui -Infanterie (VM  Lojei Militare de Saint-Louis la Nancy)

Mengin de Neuville, Locotenet-Général la Baillage et Sediul  Présidial de la Nancy

Mougeot, Avocat la Parlement, Chambéry

O’Heguerty,  Ofiţer retras la   Perrin, Preşedinte mortier   de Nancy

Plassard à Bordeaux

Potier de Roynan, Comisar de  Război  la Nancy

Preşedinte  Réchewsky la Sankt-Petersburg

Prinţ Alexandre Kourakine, Şambelan  al Ţarului Rusiei

Prinţ Frédéric, Duce- Domnitor  de Wurtemberg

Prinţ Gagarine, Procurator General  la Moscova  

Prince Loffredo di Cardito, Italie Salvemine de Castillon, Profesor la Şcoala Militară de Artilerie din Berlin, (Membru al Academiei de Ştiinţe)

Prince Neswicky, Consiier Intim, Sankt-Petersburg

Prince-Régnant, Margrave de Brandebourg-Onolzbach

Professeur Boeber. Consilier  de Stat şi Director al Şcolii de cadeţi la   Sankt-Petersburg

Locotenent-Colonel von Boehmen, comandant PiaţaWeisimar

Rognon, Profesor în medicină la Universitate, Chambery

Roquelaure la Bordeaux Rouquier Abate Rozier la Lyon

Savalette de LangesSenator-Prinţ Tcherbatof la Sankt-Petersburg