Acasă

Cine suntem noi ?


Stricta Observanţă Templieră (SOT), numită şi Ordinul Ilustru al Strictei Observanţe Templiere(OISOT)  este constituită sub foma unei asociaţii reglementată  prin Legea de la 1 iulie 1901 şi Decretul său de aplicare din 16 august 1901.
Este o instituţie masonică prin încrucişarea Marii Loje Scoţiene de Strictă Observanţă, (GLESSO). Membrii săi, Fraţi şi Surori între ei,sunt atunci apţi  de a integra Ordinul Interior, care este un Ordin de Cavalerie.

Parcursul propus este totodată iniţiatic şi tradiţional şi are ca fundamente :
Credinţa într-un Dumnezeu Trinitate, numit şi Marele Arhitect al Universului
Fidelitatea faţă de Tradiţiile Ordinului Templierilor, şi principiilor proprii Ritului de Strictă Observanţă.

Ca  membri ai unui Ordin Cavaleresc, aceştia din urmă sunt supuşi strictului respect al vechilor obligaţii ale Ordinului Francmasonilor, adică regulilor tradiţionale ale francmasoneriei regulare, pe de o parte, şi constituţiei ( regulament general şi statut), pe de altă parte. Ordinul este mixt.

Stricta Observanţă Templieră se înscrie în concertul marilor mişcări ale gândirii masonice, trezită cu precădere spre prima jumătate a « secolului Luminilor ».

Ea a numărat, printre protectorii şi membrii eminenţi, doi împăraţi, vreo doisprezece  regi şi prinţi regenţi,  numeroşi membri ai marii aristocraţii, înalţi funcţionari, ofiţeri superiori, profesii liberale, şi artişti de renume printre care Wolfgang Amadeus Mozart sau Johann Wolfgang Goethe.

Stricta Observanţă Templieră, de la trezirea ei în 1995, după mai mult de două secole de punere în adormire, şi puternică prin succesele repurtate de atunci, are a de acum înainte din nou  mijloacele de a transmite valorile cavalereşti şi creştine în lumea întreagă.

Marea Lojă Scoţiană de Strictă Observanţă administrează  lojele alegorice de ucenici, de companioni,şi de maeştri.
Aceştia din urmă se perfecţionează în studiul simbolicii masonice, şi al spiritualităţii în general.
După ce îşi fac stagiul de timp cuvenit, şi după ce au dovedit cunoştinţele asupra tradiţiei Ordinului, ei au acces atunci la Ordinul Interior.

Ritualurile practicate de Lojele  Strictei Observanţe « contemporane », sunt identice cu copia certificată conform originalului de la Dresda, din 17 martie 1774 ; (semnat Frédéric August Müldauer, cu deplinele puteri ale celor absenţi, -Vizitator general F. Aloysius Comte von Brühl). Reamintim că prima lojă de Strictă Observanţă a fost fondată la 24 iunie 1751 la Kittlitz, în Germania. Parcursul iniţiatic propus este bazat pe esoterismul creştin, şi se sprijină pe canoanele fundamentale ale francmasoneriei din secolul al XVIII-lea.

Marea Lojă Scoţiană de Strictă Observanţă este mixtă, căci ea consideră că francmasoneria bine înţeleasă este înainte de toate,  o fraternitate universală.

Societate iniţiatică deschisă către lume, Stricta Observanţă Templieră acceptă deci cu plăcere să fie vizitată de toţi fraţii şi surorile regular iniţiaţi, oricare le-ar fi obedienţa, cu condiţia bineînţeles ca ei să nu fie radiaţi din Ordinul nostru sau de instanţe masonice prietene.

Vizitele se fac la discreţia maestrului de lojă.

Nepracticând decât un singur rit, cel al Ritului Scoţian de Strictă Observanţă, dubla apartenenţă este admisă (adică posibilitatea pentru un membru al Strictei Observanţe Templiere de a aparţine unei obedienţe diferite, dacă aceasta acceptă acest lucru).

Stricta Observanţă Templieră, cu Marea sa Lojă Scoţiană, nu face prozelitism şi nici nu caută să cultive relaţii de interes profan, chiar atunci când efectivele sunt în progresie armonioasă pe mai multe continente. ( De câţiva ani, numeroase tratate de pritenie sunt într-adevăr semnate în mod regular în lumea întreagă, cu diverse instanţe sau puteri masonice, a se vedea marile priorate).

Ordinul transmite deci, în prima etapă, trezirea masonică a membrilor săi printr-un sistem masonic , şi, în a doua etapă, idealul cavaleresc, care se sprijină  de la crearea sa în secolul al XII-lea, pe valorile creştine, teologale şi cardinale. Astfel, orice bărbat sau femeie, credincios şi de bună voinţă, poate sa pretindă a accede la Ordinul Ilustru de Strictă Observanţă templieră, prin încrucişarea Marii Loje Scoţiene.

Stricta Observanţă Templieră oferă celui care caută o cale sinceră iniţiatică cu totul completă şi remarcabilă.  

Ordinul Interior, cel care vehiculează valori cavalereşti, aparţine  de un rit militar. El este compus din Loje de Maeştri Scoţieni de Strictă Observanţă, apoi de case de novici şi în sfârşit de capitole de Cavaleri ai templului. ( A se vedea Cavalerii profes,care nu înseamnă un grad, ci o distincţie, pentru cei care au adus servicii Ordinului).
Este de notat că în afara gradului de maestru scoţian de Strictă Observanţă,există grade adiţionale: Cavaler al Spadei sau al Orientului şi Cavaler al Vulturului Suveran Rosa Cruce, cel al Cavalerilor Aleşi şi cel al Ritului  de Clermont.

Toţi învaţă să aplice cunoştinţele învăţate mai înainte, să dezvolte un comportament care să respecte valorile morale şi cavalereşti cucerite pe măsura evoluţiei în Ordin şi să respecte cuvântul dat.

Din rândurile acestora sunt selectate şi alese cadrele ordinului.
Din această elită sunt cooptaţi membrii clericatului, constituit în trei grade: postulant, novice , decan.

Stricta Observanţă Templieră vehiculează astfel simultan valorile masoneriei tradiţionale şi cele  ale cavaleriei. Aceste valori, care fac referinţă la meseria de constructor, nu pot fi perimate, căci ele sunt cele ale tradiţiei.

Karl Gotthelf von Hund

Iată un extras din regulile pe care tânărul Karl Gotthelf von Hund le-a aprobat pentru  toate  începuturile Strictei Observanţe  în 1751, şi pe care noi continuăm să le transmitem : „Adeziunea la francmasonerie poate să provină din îndemnuri foarte diferite, aceste îndemnuri vor determina zelul şi conduita unui Frate sau ale unei Surori,  nou primiţi.
Unii vin în Ordin , mânaţi de un respect particular pe care ei îl resimt din partea lor, ei văd acolo  atâţia oameni şi atâtea femei uniţi între ei, acest lucru le face plăcere, şi ei doresc să facă parte din acest lanţ.
 Acest motiv este cel mai frumos dintre toate.

În privinţa regularităţii istorice a mixtităţii în sânul Ordinului nostru,  cum să apreciem plenitudinea simbolurilor precum soarele-luna, fără a le  fi simţit dinspre cele două sexe? Cum te poţi impregna într-un mod veritabil de simţirea în cabinetul de reflexie / cameră de retragere? Cum să mergi  în adâncul forţei, al înţelepciunii şi al frumuseţii, fără a fi perceput pe unii şi pe unele?
Diversitatea noastră nu este în opoziţie, ci complementară şi permite mixtităţii să opereze o mai bună apropiere a adevărului.
În istoria Strictei Observanţe Templiere, în statutele şi regulamentele particulare, şi mai precis în art. 2, este indicat că doamnele cavaler suntadmise în Stricta Observanţă Templieră. Această admitere este de facto legată de faptul că în tradiţia marilor ordine cavalereşti medievale, ele îşi aveau acolo locul( cea mai cunoscută pentru public fiind Jeanne  D’Arc).

Din zilele noastre, nicio meserie nu exclude prezenţa femeii, de aceea încă de la origine , Stricta Observanţă primeşte femei la toate gradele pe care le practică, şi aceste lucruri din mai multe motive :

Toate marile ordine cavalereşti admit doamne în rândurile lor şi nu avem decât să consultăm , pentru a ne convinge, decât lucrările privind Ordinul de Malta, Ordinul Teutonic, Ordinul Sfântului Mormânt, Ordinul Sfântului Lazăr din Ierusalim.
A existat  cavalerie a doamnelor şi ordine ale cavaleriei feminine, chiar dacă acestea au fost târzii. Statutele şi regulamentele doamnelor Ordinului Sfântului Mormânt din Ierusalim(1099) precizează de asemenea că doamnele cavaler trebuie să fie de religie catolică.

Ele prestau un jurământ.
În privinţa Ordinului Doamnelor  Crucii de Stele, stabilit de către împărăteasa Eleonora, văduva  împăratului Ferdinand III( 1608-1657), lucrurile stau la fel.
De la începuturile sale, miliţiile templiere au admis surori, colege  sau binefăcătoare, conform regulilor. Astfel,  o cartă datată pe 2 februarie 1207 menţionează că Marie Valreas s-a consacrat  Ordinului Templului. La 9 aprilie 1305 aşa a fost cazul pentru  Dame D’Agnes.
Ordinul Ilustru al Strictei Observanţe  fiind cavaleresc , cu plecare de la noviciatul secular, aşadar  admiterea femeilor ca Doamne nu pune nicio problemă.Stricta Observanţă este un Ordin de natură masonică şi cavalerească, se vrea astfel în sec XVIII, şi, din zilele noastre, Ordinul Templului este restabilit şi reînnoit .