Mozart


Mozart Francmason
cu decorurile sale la gradul de maestru
la  Stricta Observanţă Templieră

La 14 decembrie 1784, Mozart aderă la Francmasonerie și este  iniţiat la rangul de ucenic în  loja vieneză ” Binefacerea” (die wohltätigkeit).

De la 7 ianuarie 1785 Mozart a fost promovat companion, la cererea lojei sale   și   cu ceremoniile obișnuite de către loja ” Concordia Adevărată” (zur Wahren Eintracht).

Noi nu știm nici  până în prezent  momentul   exact al promovării lui Mozart la gradul de  maestru, dar prezența sa în lojă  la  22 aprilie 1785 ne permite să ne  situăm aproximativ pe aproape  în legătură cu data.

Este aproape  acelaşi moment în care  și tatăl său, Leopold Mozart, este de asemenea  admis  în lojă ” Binefacerea” și  parcurge  foarte  repede cele trei grade de cunoaștere.

Prin  intrarea în masonerie , Mozart pătrunde într- o lume inițiatică nouă pentru el. Face acest  demers  pentru a se reînnoi pe sine însuşi, pentru  a-și relua întreaga viață cu o nouă putere și într- o nouă lumină.

Spiritul Francmasoneriei germina în el de  mult timp în urmă.  Iubitor  de libertate, egalitate și fraternitate, convins de necesitatea schimbărilor  reciproce și de o lucrare     comună destinată  progresului  umanităţii, artele și științele ; adăugându-le   Masoneria, el împlineşte această  dorință comună de a lucra și et  se pătrunde  în cele mai profunde  adâncimi  ale  sinelui   de această căutare spirituală  sprijinită  de căldura prieteniei frățești  pe care el  o primește de la   „frații” lui  Francmasoni.

Influența francmasoneriei asupra
lucrărilor lui Mozart

Acestea sunt lucrările din  toamna anului  1784, inclusiv Sonata în C minor K 457, care marchează primele influențe ale francmasoneriei asupra compozițiilor lui Mozart. Această influență  se va regăsi  în ultimii șapte ani din existența sa, prin profunzimea și intensitatea vieții sale de  francmason.

Cităm trei lucrări în special impregnate cu  acest simbolismul masonic :

Prima este cantata ” Die Maurerfreude ” K 471, care este cu adevărat prima mae compoziţie masonică  a lui Mozart, interpretată  la 24 aprilie  1785   la un banchet al Lojei de la Viena.
Se regăseşte deja în această compoziţie o unitate în care se amestecă originalitatea stilului personal şi expresia sobră dezgolită de   sentimente  « spirituale ». Această operă arată cu câtă seriozitate şi entuziasm, în profunzimea sinelui său, s-a angajat în masonerie.

A doua este muzica funebră masonică K 477executată în timpul unei loje la Viena în memoria a doi fraţi ai Strictei Observanţe, de curând decedaţi.
Noi suntem departe de o operă de circumstanţă dedicată morţii a doi prieteni. Sentimentul care însufleţeşte opera, nu este simpla resemnare în faţa morţii, ci transcrierea  unei renaşteri într-o nouă viaţă, spiritualizată, divină.

În sfârşit, cea din urmă este opera Singspiel “Flautul Fermecat” ” K 620 reprezentată pentru prima oară la Viena pe 30 septembrie 1791.

Flautul fermecat, care aparent pare a fi un simplu basm des cu zâne,  se relevă în realitate  ca o adevărată operă de apărare și de glorificare a Francmasoneriei. Aluziile de acolo sunt  un pic prea deschise și se regăsesc pe tot parcursul  de la un capăt la celălalt. celuilalt.  De altminteri nu este necesar a fi francmason pentru a observa corespondențele dintre pasajele din livret și textele masonice care au fost publicate în epocă. la momentul respectiv . Referințele masonice din operă sunt de atminteri  numeroase: se vorbeşte despre frății de inţiaţi, despre secvențe rituale. Acest lucru se reflectă în special în  fragmentul corului preoților „O , Isis şi Osiris” din al doilea act:  personajul  Tamino  încă  nu    a înfruntat cea de a treia parte a  încercărilor, cea   mai dificilă; dar deja iniţiaţii speră că  tânărul prinț va fi în curând demn de a fi admis printre ei.