1314-2014

1314 – 2014: comemorarea a 700 de ani de la moartea lui Jacques de Molay, 18 martie 1314

Monsenior Jean-Paul Marty care oficiază în Principatul Andora, la messa comemorativă a 700 de ani de la moartea lui Jacques de Molay, şi care binecuvântează Ordinul Strictei Observanţe, stindardele Fraţii şi Surorile sale, şi săbiile lor.

Medalii comemorative ale Ordinului, binecuvântate de Monseniorul Jean-Paul Marty.

Într-o foarte numeroasă asistenţă, prea respectabilul Frate Jean-Marie Auzanneau-Fouquet, vechiul Mare Maestru general al Ordinului şi regentul ritului.

Intrarea Monseniorului Marty, precedată de Didier Pestel, Marele Maestru al Ordinului de Strictă Observanţă şi al tuturor provinciilor templiere răspândite pe suprafaţa pământului.

Monseniorul Jean-Paul Marty, precedat de Marele Maestru General al Ordinului De Strictă Observanţă Templieră, binecuvântează mulţimea numeroasă la intrarea în biserică

Monseniorul Marty binecuvântează un frate din Stricta Observanţă şi sabia sa.

Cavalerii Templului de Strictă Observanţă Templieră, pregătindu-se să fie binecuvântaţi, ei înşişi şi săbiile lor.

Monseniorul Marty evocând istoria templierilor şi a bisericii catolice.

Monseniorul Marty binecuvântează Ordinul de Strictă Observanţă Templieră.

Drapelul  Serenissimului Mare Maestru General al Ordinului şi al tuturor provinciilor templiere răspândite pe suprafaţa pământului,  este binecuvântat de către Monseniorul  Jean-Paul Marty, la 15 aprilie 2014, în Andora.

În timpul jurământului său, Monseniorul Marty reaminteşte cavalerilor Templului de Strictă Observanţă, angajamentele lor faţă de creştinătate.

În timpul jurământului, el reaminteşte şi avertismentele în caz de nerespectare a cuvântului dat,  şi a deficitului comportamental în viaţa de creştin.

Spre marea bucurie a întregii asistenţe, sărutul de reconciliere, de recunoştinţă şi de pace între biserica catolică şi Stricta Observanţă Templieră.

Binecuvântarea unei surori din Stricta Observanţă, a sabiei sale, urmată de comuniune.

Binecuvântarea şi comuniunea  unui cavaler al Templului de Strictă Observanţă Templieră.

Marele Maestru General al Ordinului aduce mulţumiri bisericii catolice şi reprezentantului său, Monseniorul Jean-Paul Marty, împreună cu  cavalerii  Templului, cu un triplu « vivat ! », cu săbiile înălţate !

Monseniorul Jean-Paul Marty, înconjurat de marele maestru general şi de marii maeştri provinciali ai Ordinului :

–  Prima Provincie Templieră, numită de Aragon, prea respectabilul Frate Michel Duverger,

– A Noua Provincie Templieră, numită cea a arhipelagurilor de dincoace şi dincolo de mări,

– Serenissimul Mare Maestru General al Ordinului de Strictă Observanţă şi al tuturor provinciilor templiere răspândite pe suprafaţa pământului, prea respectabilul Frate Didier Pestel,

– A Patra Provincie Templieră, numită de Leon,- A Treia Provincie Templieră, numită de Occitania.