Opus Templi

Opus Templi, lucrarea de binefacere

Aceasta din urmă, opera de binefacere, este plasată sub responsabilitatea Marelui Maestru General al Ordinului.

Opus templi, sau lucrarea templieră a misericordiei, este organul însărcinat cu binefacerea şi cu ajutoare diverse, îndeosebi pentru pelerini, sau pentru străini, conform poveţei psalmistului : «  Nu păstra tăcerea, căci eu sunt în faţa voastră ca un străin sau ca un călător. »

Şi  nu acelaşi ne învaţă că «  misericordia se va înălţa ca o clădire eternă în ceruri ? »

Lucrarea se ocupă în aceeaşi măsură pentru a apăra memoria glorioşilor predecesori.

Marele Maestru General, foştii Mari Maeştri Generali, şi marii Maeştri ai Provinciilor, activi, sunt membri de drept la Opus Templi.

Opus Templi primeşte daniile şi donaţiile , în mod particular cele colectate de ospitalieri în loje, cel puţin o dată pe an, la instalarea sau reinstalarea maeştrilor de lojă, şi eventual  veniturile  din conferinţe, expoziţii, dobândite din vânzarea operelor sau din orice activitate în raport cu misiunea sa.

Astfel Opus Templi va rămâne fidel operelor de binefacere ale « Casei Templului », care au fost stabilite , atât de mari şi de frumoase, din dragoste pentru Dumnezeu şi pentru săraci.