Regula în 9 puncte

 Adoptat de marele capitol din Avignon, 16 noiembrie 2009/695

1- Francmasoneria practicată de Ordinul francmasonilor de respectare a Strictei, fondată în 1751, este o fraternitate inițiatică suverană a cărei temelie tradițională este credința în Dumnezeu, marele arhitect al universului.

2- Francmasoneria respectării stricte se referă, pe de o parte, la „vechile îndatoriri” și la „reperele” frăției și, pe de altă parte, la textele fondatoare care îi sunt specifice.

3- Francmasoneria respectării stricte este un ordin la care pot aparține doar bărbați sau femei liberi și respectabili, angajându-se să pună în practică un ideal de pace, iubire și fraternitate.

4- Francmasoneria respectării stricte participă prin îmbunătățirea morală și spirituală a membrilor săi la cea a întregii umanități.

5- Francmasoneria respectării stricte, a cărei filozofie se bazează pe un esoterism creștin, impune tuturor membrilor săi respectul opiniilor fiecăruia. Interzice orice discuție sau controversă politică sau religioasă în cadrul acesteia. Este astfel centrul permanent al uniunii fraterne în care trebuie să domnească o înțelegere tolerantă și o armonie constructivă între bărbații și femeile care, fără ea, ar fi rămas străine unele de altele.

6- Francmasonii respectării stricte își asumă obligațiile cu privire la volumul Sfintei Legi, busola, pătratul și sabia, pentru a da jurământului depus asupra sa, caracterul solemn și sacru esențial durabilității sale.

7- Francmasoneria cu respectare strictă este deschisă tuturor bărbaților și femeilor de bunăvoință, fără excepție și indiferent de modul lor de gândire, așa cum este cerut de legea masonică universală, și dorind ferm începe o cale de realizare spirituală. Cu toate acestea, ei ar trebui să știe, înainte de admiterea lor și cu deplină cunoaștere a faptelor, că ritualurile puse în mișcare dezvoltă un esoterism creștin tradițional. Asta și-au dorit predecesorii noștri fondatori în „Iluminism”.
Sistemul Stricte Observance rămâne o sursă imensă de cunoaștere bazată pe cele mai bogate timpuri medievale. Aceasta este specificitatea și rațiunea de a fi a acestui rit continental și european, unul dintre cele mai vechi din francmasonerie care datează cel puțin din anul 1751.

8- Francmasoneria respectării stricte primește în lojile și capitolele sale, toți frații și toate surorile, prin echivalența rangurilor. Membrii respectării stricte pot vizita reciproc loji și capitole ale tuturor sistemelor masonice. Membrii respectării stricte sunt liberi să aparțină altor asociații masonice în timp ce exercită o bună discreție.

9- Ordinul francmasonilor de respectare a Stricte și directorul său de loji unite și rectificate este reprezentat în prezent în Franța de provinciile Aragon și Occitania, regulat și legitimat, deținând brevetele de respectare a Stricte acordate la 11 octombrie 2009/695 în Lunel de către consiliul riturilor confederate și, la nivel internațional, de provincia Leon (Andorra, Spania, Portugalia), precum și provincia Arhipelagelor și Insulelor de sub și dincolo de mări ( Madagascar, Reuniunea,…), provincia Germania de Jos și în așteptarea restaurării altor provincii, sub egida marelui control general al Ordinului.